MH TIP 2 – 12 x 39 x 4 m

MH TIP 2
LAKA HALA2LAKA HALA1

Izrada, transport i montaža čeličnog montažnog objekta dimenzija 12 x 39 x 4m, sa rasterom stubova 3,00m. Objekat kompletno pokriven TR limom, sa podkonsktrukcijom za stolariju po želji investitora i svim opšivima i olucima. U cenu uračunat kompletan AG projekat.

Cena za objekat…………………………………………………na upit