MH TIP 1 – 15 x 35 x 3,5 m

 MH TIP 1

13

Izrada, transport i montaža čelične konstrukcije objekta dimenzija 15 x 35 x 3,5m

– Cena za izradu, transport i montažu konstrukcije i podkonstrukcije objekta………………..14.500,00 €

– Cena za nabavku, transport i montažu krovnog i fasadnog TR lima 40/240/0,5 u boji investitora…………………………………………………………………………………………..…..9,00 €/m2

– Cena za nabavku, transport i montažu krovnih i fasadnih ”sendvič” panela sa ispunom od poliuretana, debljine 5cm…………………………………………………………………………………………………….21,00 €/m2

– Cena za nabavku, transport i montažu horizontalnih i vertikalnih oluka od pocinkovanog plastificiranog lima debljine 0,5mm……..…………………………………………………………………………..……….9,00 €/m

– Cena za nabavku, transport i montažu opšivnih lajsni od pocinkovanog plastificiranog lima debljine 0,5mm…………………………………………………………..…………………………….………….6.00 €/m

– Cena za kompletan AG projekat…………………,,,,……………………………………………..1.500,00 €