MH TIP 1 – 15 x 35 x 3,5 m

 MH TIP 1

13

Izrada, transport i montaža čelične konstrukcije objekta dimenzija 15 x 35 x 3,5m

– Cena za izradu, transport i montažu konstrukcije i podkonstrukcije objekta………………..na upit

– Cena za nabavku, transport i montažu krovnog i fasadnog TR lima 40/240/0,5 u boji investitora…………………………………………………………………………………………..……na upit

– Cena za nabavku, transport i montažu krovnih i fasadnih ”sendvič” panela sa ispunom od poliuretana, debljine 5cm……………………………………………………………………………………………………..na upit

– Cena za nabavku, transport i montažu horizontalnih i vertikalnih oluka od pocinkovanog plastificiranog lima debljine 0,5mm……..…………………………………………………………………………..………..na upit

– Cena za nabavku, transport i montažu opšivnih lajsni od pocinkovanog plastificiranog lima debljine 0,5mm…………………………………………………………..…………………………….…………..na upit

– Cena za kompletan AG projekat…………………,,,,………………………………………………na upit