RADIONIČKI DETALJI

3d vizualizacija radioničkih detalja ( opciono ):

Radionički detalji čeličnih konstrukcija

– Detalji veza

– Pozicije – elementi

– Specifikacija elemenata, težina konstrukcije

– Projekat čelične konstrukcije

– Proračun čelične konstrukcije ( statika )