MH TIP 3 – 12 x 40 x 5 m

MH TIP 3

12x40x5-R5,7112x40x5-R5,71_2

Izrada, transport i montaža čeličnog montažnog objekta dimenzija 12 x 40 x 5m, sa rasterom stubova 5.72m. Objekat kompletno pokriven TR limom, sa podkonsktrukcijom za stolariju po želji investitora i svim opšivima i olucima. U cenu uračunat kompletan AG projekat.

Cena za  objekat ……………………………………………….na upit