KROVNE KONSTRUKCIJE

Čelične krovne konstrukcije

Izrada, transport , montaža i pokrivanje čeličnih krovnih konstrukcija na već postojeće armirano betonske elemente

1. Pokriveno TR limom

2. Pokriveno TR limom ( + filc )

3. Pokriveno izolacionim termo panelima sa ispunom od poliuretana, PIR ispunom, ili ispunom od kamene vune.